El Joc No Guiat: Un pont cap a l’Autonomia i la Creativitat

En un món on el joc i l’educació dels infants estan cada cop més organitzats i guiats per adults, sorgeix el concepte de joc no guiat, que promet oferir als infants noves oportunitats per explorar, experimentar i aprendre a un ritme propi, guiats per la seva curiositat innata. En aquesta entrada al bloc volem fer una visió en profunditat del joc no guiat, explorant els seus beneficis, la seva connexió amb els principis educatius Montessori i com aquest tipus de joc es pot enriquir mitjançant l’ús de materials i estructures senzilles.

Què és el Joc No Guiat?

El joc no guiat, també conegut com a joc lliure o joc independent, és una forma de joc en què els infants tenen l’oportunitat de jugar sense una guia específica dels adults. A diferència del joc estructurat, que pot incloure activitats dirigides com ara esports d’equip o classes de música, el joc no guiat permet als infants establir les seves pròpies activitats i objectius. Això podria ser construir un castell de sorra al parc o imaginar aventures en un bosc encantat a l’aire lliure.

Aquest tipus de joc és crucial per al desenvolupament infantil perquè no només permet als nens i nenes expressar la seva creativitat i imaginació sense límits, sinó que també els ajuda a conèixer el món que els envolta a través de l’exploració i l’experimentació. En el joc no guiat, els errors no són fracassos sinó oportunitats per aprendre, i cada decisió els proporciona lliçons valuoses sobre causa i efecte.

Beneficis del Joc No Guiat

  • Afavoreix el desenvolupament cognitiu: durant el joc no supervisat, els infants han de pensar per si mateixos, la qual cosa estimula les connexions cognitives. Aquest tipus de joc anima a participar en el pensament crític i la resolució de problemes mitjançant l’avaluació de situacions, la presa de decisions i l’ajust de plans en funció de les necessitats actuals.
  • Potencia l’Autonomia i la Presa de Decisions: permet als infants prendre decisions per ells mateixos, fomentant la independència i la confiança en les seves pròpies capacitats.
  • Millora les Habilitats Motrius: L’exploració física que sovint acompanya el joc no guiat ajuda en el desenvolupament de les habilitats motrius fines i gruixudes.
  • Augmenta la Creativitat i la Imaginació: Sense les limitacions de les regles establertes, els infants poden explorar noves idees i construir mons imaginatius, desenvolupant així la creativitat i la imaginació.
  • Estimula l’autoconeixement i la gestió de les emocions: a través del joc lliure, tenen l’oportunitat d’explorar els seus interessos, emocions i límits. Aprendre a gestionar els sentiments de frustració, avorriment o satisfacció en un entorn de joc els pot ajudar a afrontar emocions complexes en altres àmbits de la seva vida.
  • Dona suport al desenvolupament del llenguatge: sovint inclou elements de joc de rols, on els infants assumeixen diversos papers i interactuen entre ells. Aquest tipus d’interacció afavoreix el desenvolupament del llenguatge i la capacitat de comunicar-se de manera eficaç.
  • Desenvolupa Habilitats Socials: En jugar amb altres sense un guió predeterminat, els nens i nenes aprenen a negociar, col·laborar i resoldre conflictes, habilitats crucials per a la vida adulta.

La Connexió Montessori

Maria Montessori va comprendre profundament la importància de l’autonomia en l’aprenentatge dels infants. La seva metodologia posa l’accent en proporcionar un entorn preparat perquè els infants puguin moure’s lliurement i triar les seves activitats entre els materials didàctics disponibles, dissenyats per ser atractius i adaptats a les necessitats de desenvolupament de cada etapa. Això permet que els nens i nenes treballin al seu ritme, repetint les tasques fins que estiguin satisfets, cosa que ressona amb el concepte de joc no guiat.

Montessori creia que l’educació havia de fomentar no només l’adquisició de coneixements, sinó també el desenvolupament de la personalitat, l’autodisciplina i la capacitat d’escollir i decidir lliurement. En un entorn Montessori, el paper de l’adult és el d’observador i guia, intervenint només quan és necessari per facilitar l’aprenentatge, una pràctica que complementa i enriqueix la idea de joc no guiat.

Estructures per al Joc No Guiat

El potencial del joc no guiat pot ser augmentat a través de l’ús intel·ligent d’estructures i materials que fomenten la imaginació i l’exploració. A continuació, us expliquem alguns exemples que des de Gecko Walls proporcionem:

GECKO DOMO i GECKO AUDITORI

Cúpules geodèsiques realitzades amb fusta tractada per exterior; disponibles amb diferents mides i alçades, amb la possibilitat d’incorporar un petit rocòdrom, amb una petita cúpula de HPL de diferents colo

A mesura que els infants exploren les diverses activitats que ofereixen aquestes estructures, també desenvolupen confiança en les seves pròpies habilitats. Decidir quina part de l’estructura explorar següent o com superar un desafiament físic específic fomenta la independència i l’autoeficàcia. Així mateix, aquestes estructures sovint fomenten el joc en grup, on els infants poden interactuar entre ells, practicant habilitats socials com la cooperació, la negociació i el compartir.

PARCS INFANTILS

Amb la fusta com a material noble, hem dissenyat diferents estructures per incorporar a les àrees de joc d’escoles, pobles i ciu

Estructures geomètriques

Jugar amb estructures geomètriques ajuda als infants a comprendre conceptes espacials, com la simetria, el volum i l’àrea. Es una manera de manipular i vivenciar les estructures matemàtiques en el joc.

Estructures amb troncs

Els troncs poden ser usats com a material de construcció, obstacles per a cursos d’agilitat, o fins i tot com a elements d’un paisatge imaginari. Aquest tipus de material natural fomenta la connexió amb la natura i permet una gran versatilitat en el joc.

Estructures multiactivitat

Les estructures multiactivitat són dissenyades per oferir diversos tipus de jocs en un sol espai compacte. Poden incloure tobogans, escales de corda, parets d’escalada, túnels, i molt més. Són especialment valuoses per saltar, córrer, gronxar-se i escalar, tot en un entorn segur i lúdic.

Desplaça cap amunt